Booking

Booking


For at bestile en tid til behandling eller tilmelde dig diverse hold eller retreats - klik her


Hvis ikke du kan finde tidspunkter, som passer dig, er du velkommern til at sende en sms til 31611238 med ønske om tid til behandling, så modtager du et par forslag.


  Kontakt

  Sivesgaard Fysio- og Kropsterapi

  Møllevej 20 (indgang fra Mølleparken)

  9520 Skørping

  M +45 31 61 12 38

  kontakt@sivesgaard.dk


  Vi ligger i gåafstand fra togstation og bus.


  NB. Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før opkræves det fulde beløb


  Åbningstider

  Mandage kl. 9.00-17.30

  Tirsdage hos Aabybro Fysioterapi (klik her)

  Onsdage: behandlinger på virksomhed

  Torsdage kl. 8.30-17.15 

  Fredage kl. 8.30-14.45 (ca. én gang om måneden) ellers hos Aabybro Fysioterapi

  Lørdage kl. 8.30-13.00 (ca. én gang om måneden)


  Persondatapolitik

  • Journalføring

  I forbindelse med dine behandlinger er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig vedr. private forhold, du oplyser os om samt helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt, og benytter hertil det godkendte journalførings- og bookingsystem "Terapeutbooking".


  Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].


  • Videregivelse af oplysninger

  Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

  De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.


  • Tidsramme for opbevaring af oplysningerne

  Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

  Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.


  • Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

  Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

  For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

  Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

  Copyright © All Rights Reserved