Sivesgaard

Hvem er jeg?

Mit navn er Heidi Sivesgaard. Jeg er 51 år, født og opvokset i Vendsyssel og nu bosiddende i lidt udenfor Aalborg sammen med min livsledsager Søren. Det er tæt på byen og alligevel midt i naturen, hvor jeg nyder de daglige gåture med hunden.

Jeg elsker sol, stilhed (især om morgenen), popmusik, at strikke, høre lydbøger og podcasts, dybe samtaler og et godt grin. Jeg nyder dans, koncerter, foredrag, film og serier i tv samt hygge med venner og familie. Jeg er altid på udkig efter måder at udvikle mig på – fagligt, personligt og spirituelt.

Mine største bedrifter er selvfølgelig at have båret, født og opfostret tre vidunderlige børn; Johannes, Sinne og Marinus.
At skifte erhvervsretning midt i livet, da jeg gik fra skolelærer til behandler, er det modigste og mest skelsættende, jeg har gjort.
Og at gå fra “high performance” til nærvær og selvindsigt har givet mig muligheden for at mærke mig selv og dermed gøre det, der giver mening for mig. Det har nok mest af alt reddet mit liv eller i hvert fald optimeret min evne til at leve.

CV

Kontakt

20210715_105044

Persondatapolitik

Journalføring
I forbindelse med dine behandlinger er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig vedr. private forhold, du oplyser os om samt helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt, og benytter hertil de godkendte journalførings- og bookingsystem “Terapeutbooking”.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vores personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Tidsramme for opbevaring af oplysningerne
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne:
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klager over vores behandling af dine personlige oplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk